Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Otázka kto sme a odkiaľ prichádzame, zamestnávala ľudstvo od pradávna. Niektorí veriaci ľudia to majú jednoduchšie. Majú na to svoju knihu kníh - Bibliu. Príbehy, ktoré sa v nej odohrávajú hovoria o veciach obyčajných ľudských kde, kto kedy a s kým ale hlavne o Bohu a jeho vzťahu k ľuďom. Najskôr je to Starý zákon v ktorom sa vlastne zoznamujeme s Bohom JHVH a jeho vyvoleným národom. Neskôr vyústením Starého zákona pre kresťanov sa stáva Nový zákon v osobe Ježiša Krista a jeho nasledovníkov. Celá Biblia okrem kňazov, filozofov, rôznych múdrych ľudí, bola inšpiráciou aj pre mnohých umelcov, či už maliarov alebo sochárov či podobne. Všetci určite poznáme Michelangelové sochy Dávida, či neprekonateľnú Pietu, alebo jeho stvorenie sveta na klenbe Sixtínskej kaplnky. Ďalšou legendou v tomto smere je určite slávny Leonardo Da Vinci a jeho posledná večera. Tieto dve mená predstavujú len špičku ľadovca všetkých umelcov sveta, ktorí sa nechali inšpirovať Bibliou pre svoje umelecké diela.  

 

 Rovnako ako mnohí umelci v minulosti aj ja som sa pre svoju maturitnú prácu inšpirovala spomínanou knihou. Určite sa týmto nechcem stavať na úroveň Michelangela či Leonarda, ale rovnako ako ich aj mňa fascinovala. Keď som premýšlala, ktorú jej časť sa pokúsim interpretovať v hlave mi zasvietilo " Stvorenie sveta, " pretože tam sa to všetko začalo a tam sú odpovede na otázky, ktoré som spomínala na začiatku.

 

  Takže téma bola jasná a potom bol problém ako to zrealizovať. Po dlhších úvahách som sa rozhodla, že celé stvorenie sveta bude odrazom reálneho sveta v nereálnych tvaroch na vodnej hladine. Prečo voda? Vidím tu určitú paralelu. Z Biblie vieme, že Boh je v troch osobách Otec, Syn a Duch Svätý. Voda má tiež tri formy skupenstva: para, ľad, kvapalina. Myslím si, že niet lepšieho prirovnania na pochopenie existencie Božskej trojice. Boh je jeden trojediný. Voda či je to ľad, para, kvapalina tiež môže existovať súčasne v tom istom okamihu a stále je to isté H20. Boh je tvorcom života a voda je tiež tekutina bez ktorej by náš život nebol možný. Takže odpoveď na otázku čo a prečo bola jasná a jednoznačná: Stvorenie sveta podľa Genezis. Tak ako to ten Boh vlastne urobil vám teraz v krátkosti predstavím spolu so svojimi fotografiami.

 

 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo. 

 

V tejto chvíli sa vlastne Boh postaral o to, že aj ja môžem pomocou svetla zachytiť časti okamihu jeho stvorenstva, Nielen Boh vidiel, že je to dobre aj my spolu s ním sme vďační, že svetlo nazval dňom a tmu nocou. A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý.

 

Potom Boh povedal: "Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!"

 

Vďaka Božiemu zásahu máme vodu, ktorá nám dáva život i vodu, ktorá zavlažuje zem. Oblohu nazval nebom, pri pohľade na ktoré nejeden básnik vytvoril svoje verše, maliar obrazy, fotograf fotografie. A nastal večer a nastalo ráno, deň druhý.

 

Potom Boh povedal: "Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!"

 

Ako sa každý stroskotanec, kedykoľvek v minulosti potešil keď uvidel zem na obzore aj my sme radi, že súš nazval zemou a zhromaždište vôd morom a že ďalej povedal:

 

Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi.

 

Nádherná príroda, keď zem vyhnala trávu, kvety rozkvitli, stromy prinášali plody, tak ten okamih sa zrorodila Božská krása. A všetci spolu s Bohom aj dnes vidíme, že je to dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.

 

Tu Boh povedal: "Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky!  I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem!

 

Stalo sa tak, ako povedal a budete určite so mnou súhlasiť, že pre nás fotografov nemohol darovať krajší darček. Daroval nám Slnko s jeho očarujúcimi západmi či východmi na horách, na pláži a pod. A mesiac v noci v noci nepriťahuje len vlkodlakov, ale aj milovníkov básni a aj nás fotografov. Takže všetko je to dobré.... A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý.

 

 Tu Boh povedal: "Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!

 

V tejto chvíli nestvoril Boh len pre hladné krky, ale zároveň doplnil poéziu svojho diela o nádherne operené rôznofarebné pestré vtáctvo a oné živočíchy na súši i v mori. Požehnal ich, aby sa plodili a množili a naplnili celú zem. A nastal večer, a nastalo ráno, deň piaty.

 

Potom Boh povedal: "Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!

 

Všetky krásne druhy zvieraratiek, našich miláčikov, maznáčikov.... a potom Boh povedal:

 

Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!" A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!

 

Všetko je to pekné, že vám dal vládnuť nad tvormi a prírodou, len neviem či sme potrebovali aj tú tvrdú prácu. No na druhej strane by zas nevznikli také krásne fotografie človeka pri práci a keď nás už požehnal a povedal: Ploďte a množte sa a naplňte zem!

 

Tak by sme to mali správne využívať.

 

A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.

 

V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil.

 

Ja som sa svojimi prácami snažila predložiť svoj pohľad na tento najtvorivejší týždeň v histórii. Impresionisti sa vybrali tvoriť do prírody a ja keď sa túlam tak chápem prečo.

 

 

Obrazek

 

Obrazek

 

Obrazek

 

Obrazek

 

Obrazek

 

Obrazek

 

Obrazek